Åkers Styckebruk

imagesA5C9SC3M imagesPH2LCY7W

En härlig liten bruksort – nästlad mellan Mariefred och Strängnäs. Här finner Ni de vackra Marvikarna, Sörmlandsleden, ädelsjöfiske och historik från Gustav Vasa och framåt. Här kan Ni läsa några nyckeltal i vår fascinerande historik.

De första ”Åkersborna” kom hit redan 9000 år sedan då vattenytan låg 75-80 m högre än i dag och området var en ytterskärgård. De första som kom var troligen säljägare som höll till på bland annat Stenhuggarmon i Åkers Bergslag. Stenhuggarmon var då en stenig strand, i dag ligger högsta delen 92 m ö h och den forna strandkanten syns idag som en klapperstensvall.

Under bronsålder var vattenytan 20-25 meter högre än idag. En seglingsbar ränna fanns från Östersjön, längs det som nu är Marvikarna, Visnaren och in i Mälaren. Under denna tid delas dock rännan av, när grusåsarna vid Laxne börjar sticka upp. Farkoster måste efterhand dras över sundet. I området finns gott om bronsåldersrösen, bland annat längs Marvikarna och väster om Valsberga, oftast är dessa gravar för stormän/hövdingar, vilket tyder på att det nu finns en bofast befolkning i området.

Från äldre Järnåldern finns flera fornborgar, t.ex. Mörtsjö ringmur och ett flertal s.k. spärrfästen. Från denna tid finns även lämningar av gravar, gravfält och runstenar.

500 till 700-talet

Vid denna tid gick fortfarande en smal havsarm in från Gripsholmsviken vid Mariefred, över St. Sundby och vidare norrut över Lida gärde (där idag E20 och järnvägen går fram), den vek sedan av runt höjden med Åkers kyrka och ned mot Visnaren. Leden var lätt att kontrollera som handelsväg. I området fanns dessutom bra åkerjord, skog och järnmalm. Namnet Åker tyder på att här varit en tingsplats. Under några hundra år fick nu området ett strategiskt läge och här kom med all sannolikhet en storman att bygga upp sitt ”rike”. Tingsplats, storhögar, gravfält, odlingsterrasser m m vittnar om detta.

1200 påbörjades järnmalmsbrytningen vid Skottvångs gruva. Även tidigare har järnmalm utvunnits i området, men då bröts endast grunda hål genom att elda på berget, s.k. skärpningar. Dateringar från dessa tyder på att det kan ha skett redan under 700-talet. Åkers Bergslag är ett historiskt gruvområde med lämningar från flera gruvor, masugnar och bruk. Vid Kalkbro finns lämningar av en hytta från 1200-talet.

1552 Gustav Ericsson (Vasa) ger Anders Krutmakare uppdrag att ”anlägga krutverk vid strömmar som nedrinna i Mälaren”. Nu anläggs vid Råckstaån Åkers Krutbruk och 1584 byggs den första masugnen Åkersån strax ovanför det som nu är Bruks- och Hembygdsmuseet i Åker. På samma plats fanns redan en vattendriven såg som Konung Gustav Vasa låtit uppföra 1553.

De första kanonerna gjuts vid Åkers Jern Bruk 1558. Åkers och Ärja socknar slås samman.

imagesT1M19BIJ imagesIR6MTD44 imagesE9W2N6AS

Sedan 1640 har Krutbruket varit i statlig ägo, dock ofta utarrenderat medan Styckebruket från 1640 varit i privat ägo. 1780 – Anna Beata, hustrun till Krutbrukets arrendator, Krigskassören Pehr Falstedt, donerar pengar till en skolfond för Åkers socken. Detta blev den första regelbundna skolundervisningen i Åker.

1795 byggs masugnen som du fortfarande kan beskådas. Den ligger på bruksområdet längs vägen upp mot museet. Masugnen kom att bibehållas intill 1917. Den byggdes på samma plats som en tidigare uppförd 1607. Idag innehåller masugnen AB Åkers Styckebruks gamla arkiv. 1806 gjuts de första valsarna. Idag är det gjutna valsar som är företaget Åkersgruppens produkt.

imagesZ0OZC5NQ imagesMSUW7EIK

1836 Wahrendorff anlägger Styckebrukets egen skola. Skolan är idag församlingshem.

1838 får Styckebruket i uppgift att gjuta Riddarholmskyrkans nya torn efter branden 1835. Det kom att bestå av 2000 delar med en sammanlagd vikt av 230 ton. Tornspetsen kom på plats den 20 november 1839.

imagesII8HKKJT

1866 efter knappt 300 år upphörde tillverkningen av gjutjärnskanoner vid bruket. I stället fick valstillverkningen en allt större betydelse (bl.a. försäljning till den ökande plåttillverkningen). Plogar,

1886 anläggs sågverk vid Forssa, som fortfarande har en omfattande verksamhet och i dag ägs av Sandåsa Timber AB.

1895 järnvägen mellan Södertälje (Saltskog) och Eskilstuna via Åkers styckebruk öppnas. Ett stickspår byggs till Strängnäs. 1917 byggs krutbruksspåret, järnvägen från Åkers järnvägsstation till Krutbruket. Spåret rivs upp på 1980-talet. 1918 efter många utredningar byggdes nu en smalspårig industrijärnväg från styckebruket, över gruvorna vid Bredsjönäs och Älgsjöbacken och vidare till Skottvångs gruva. Järnvägen stod färdig 1919 och var 1,5 mil lång. Den revs i slutet av 1940-talet, järnet i rälsen inbringade då mer pengar än uppförandet av banan kostat!

untitled (8) untitled (7) untitled (6)

1921 Skottvångs gruva stängs. Man hade då nått ett djup av hela 245 meter. 1925 stängdes de gruvhålen vid Bredsjönäs, de öppnas dock 1942-1943. År 1943 var det så dags att stänga Älgsjöbackens. Därmed var alla gruvor i Åkers Bergslag stängda.

Under 1940-talet producerades vid Krutbruket kompositkrut för raketer och under 1950-talet utvecklades och producerades laddningar för militära robotar.

1954 står Åkers två första hyreshus (mitt emot Folkets hus vid torget) inflyttningsklara. Byggare var Rutger von Seth, ägare av Styckebruket. 1969 Beslutas att högstadieskola skall byggas. Konstfrusen isbana anläggs.

imagesPH2LCY7W

1971 Åker är en av flera socknar som tillsammans med städerna Strängnäs och Mariefred slås samman till Strängnäs kommun.

1993 kruttillverkningen upphör vid Åkers krutbruk, därmed går en mer än 400-årig verksamhet i graven. Under 1900-talet kom även sådant som tvättmedel, läkemedel, vapenfett och skyddsmasker att produceras vid krutbruket. Privatisering sker, det nya företaget producerar bl. a skyddsvästar, hjälmar och splitterskydd för fordon. Företagets namn är Åkers Krutbruk Protection AB.

1994 Persontrafiken på järnvägen upphör.

untitled (16) untitled (13)

2014 Gamla stationshuset blir hem till den Sörmländska rabarberlikören RHUBY, med vetevodka som brännes i Gripsholms destilleri, tidigare gamla ridhuset vid Styckebruket. STINSEN flyttar in som skapar snapsarna Krut-Nubben och Åkers-Jern.

Stinsen Åkers Jern Stinsen Krut Nubben Rhuby product shot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: